«Det store seilløftet» – Seiling for alle – bevilgning fra GjensidigeStiftelsen

seiling
«Det store seilløftet» er et samarbeidsprosjekt mellom 12 Seilforeninger i Norge og Seilmagasinet/Seilas og Norsk Maritimt forlag. Sammen har vi søkt GjensidigeStiftlesen og økonomisk støtte til prosjektet. Vi får i dag følgende gledelige meddelelse:
Vi har en stor og gledelig nyhet til dere: Søknaden vi sendte inn til GjensidigeStiftelsen er blitt velvillig behandlet av stiftelsens styre, som har bevilget: kr 1 604 500 til fellesprosjektet «Seiling for alle», som vi søkte om. Søknaden gikk ut på støtte til kjøp av brukt-materiell til foreningens sommer-camper/leire/uker/leker (og hva dere måtte kalle sommerleirene deres) og barn- og ungdomsaktivitet generelt. Formålet ligger i prosjektets navn – støtten er gitt for å kunne gi et aktivitetstilbud med seiling i sentrum til et større antall barn- og unge enn tilfellet er i dag. Dette er i tråd med Gjensidige-stiftelsens visjon om at alle barn skal kunne få et aktivitetstilbud, og det er lavterskel-tilbud som dette som de gir støtte til.
For oss i Bergens Seilforening kan dette gi et betydelig løft for rekrutteringen til våren og sommeren. Beløpet angitt ovenfor er en felles pott og skal deles mellom de 12 seilforeninger etter en allerede fastsatt nøkkel.
En overraskende Julegave og virkelig god nyhet.