Byggekontrakt signert – arbeidet kan starte

Mandag kveld 18. mars 2013  blir en historisk dag i BS historie. Da undertegnet BS leder byggekontrakten med Backer Entreprenør AS og byggearbeidet kan starte.

Fremdriften nå er å sikre og gjerde inn området, anlegge rigg og brakkeby samt lagerplasser. Anleggsbrakkene skal anlegges bak dusjanleggene, lagringsplasser blir bak nøsteskuret og nedkjørselen på østre side av nøstet, blir anleggsvei og helt avstengt for medlemmer. Sikkerhetsplansjer skal settes opp så alle medlemmer blir fullt orientert. Backer vil forsøke å stenge området helt, men foreldre må påse at barn ikke tar seg inn og benytter dette til leke område. Før riving igangsettes må strøm, vann og avløp tilrettelegges. Rivningen vil starte etter påske, og entreprenører beregner en liten uke på dette arbeidet. Dette er en stor milepæl for Bergens seilforeningen og dets medlemmer og ikke minst for alle seilerinteresserte, samt miljøet rundt oss.

Styret og administrasjonen vil informere medlemmene fortløpende via hjemmesidene.

BS Kontrakt

 

 

 

 

 

 

 

På bildet ser man fra venstre; BS Prosjekt leder Oddmund Hamre, Ingeniør  og prosjektleder hos Backer Entreprenør AS Helge Kolbjørnesen og BS leder Harald Thomsen