BS Medlemsundersøkelse

BS Medlemsundersøkelse er nå ute
«Husk å svare innen 14.2»

Bergens Seilforening ønsker nå å kartlegge medlemmenes tilfredshet, miljø, aktivitet, ønsker og behov slik at vi kan utvikle foreningen og våre aktiviteter til å bli mer relevant, øke deltakelse, seilglede og trivsel for alle.

Undersøkelsen er anonym og det vil kun bli rapportert resultater på større grupper.

Undersøkelsen er utformet av Tur&Hav utvalget i BS da majoriteten av våre medlemmer har sin tilhørighet her.

Undersøkelsen ble sendt ut 7.2 via epost til alle voksne medlemmer i BS.
(Dersom du ikke har motatt noe, har du antegelig feil epostadresse i vårt medlemsregister)
Svartid er estimert til 3-4 min./ for de med T&H båter, 7-8 min.

Vi legger opp til å gå gjennom  resultater på en intern Klubbkveld  ila vinteren/våren.

Vi håper du vil ta deg tid til å svare og på denne måten bidra til å utvikle foreningen.

Tur & Hav utvalget i BS
/Bernt Bjørnsen