BS er kommet på foil

Foiling er det nye innen seilsporten og BS har allerede kommet i gang. Johan Hvide har gått til innkjøp av en WASZP og er allerede kommet godt i gang sammen med blant annet Karianne Fonn Jårvik.

Cecilie Lind har også børstet støv av gamle kunster og viser med all tydelighet i videoen at hun blir å regne med.

På brettsiden er foil også kommet og BS har også her seilere som forsøker seg. Helle Oppedal vil nok vise oss etter hvert 🙂

Dette blir spennende å følge i fremtiden